Jongeren

jongeren

Seksualiteit en relaties

Verschil tussen man en vrouw

Man en vrouw zijn verschillend op heel wat punten, en dat is goed. We zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Geroepen om lief te hebben, om samen, als man en vrouw beeld te zijn van de Liefde.

Ook in onze seksualiteit zijn we verschillend. In het woord “seksualiteit” hoor je “secare”, wat betekent scheiden.Door de verschillen, onze beperktheid,… verlangen we naar de ander om samen die diepe éénheid te vinden, bron van geluk.

Een paar voorbeelden:

1. Hoe wordt een jongen op het eerste moment verliefd op een meisje?

“De seksualiteit wordt  niet op dezelfde manier beleefd. De mannelijke organen zijn uitwendig, die van de vrouw inwendig. De man heeft soms de neiging om de seksualiteit als een bijproduct van het leven te beschouwen;”(D.Sonet)

Een jongen die verliefd wordt, zal in de eerste plaats een aantrekking voelen voor het uiterlijke van het meisje, het hormoon testosteron is in werking! Bij de jongen speelt het uiterlijke een zeer belangrijke rol, althans bij een beginnende verliefdheid. Als het meisje dat niet weet, zal ze interpreteren dat het enige dat bij de jongens telt het uiterlijke is, de seks...

2. Hoe beleeft een meisje dit eerste moment van verliefdheid?

“ de vrouw leeft haar seksualiteit in de intimiteit van haar lichaam: ze voelt er beter de ernst van in… en de gevolgen. Alleen de vrouw is geroepen om moeder te worden. Het moederschap maakt haar afhankelijk, wat beter het verlangen doet begrijpen dat vaak in haar aanwezig is, naar een kracht en een tederheid aan haar zijde.”(D.Sonet)

Als een meisje verliefd is, dan is heel haar leven, heel haar wezen door die liefde vervuld.

Getuigenis van Bernard(16j):

“Met een zekere verwondering stelde ik vast dat heel haar leven veranderd was, en dan nog, op dat ogenblik was ik me er nog niet van bewust. In een woord, zonder erover te hebben nagedacht, had ik een hele storm veroorzaakt in het hart van Monique en ik was helemaal niet klaar om een nieuwe verantwoordelijkheid op te nemen. Dat was heel erg. Ik had iets teweeg gebracht zonder er me van bewust te zijn: het is gek welk kwaad je kunt aanrichten door er geen rekening mee te houden: je kunt er beter op voorhand over nadenken.”

De 3 misverstanden!!!

1. Het uitgaan.

Het is zondag, Peter en Nele gaan uit.
Wat zoeken ze? Nele waarschijnlijk een hart. Peter misschien een lichaam… En de relatie die zou kunnen ontstaan zal gebouwd zijn op een misverstand.

2. De kleding

Hoeveel, een beetje onvoorzichtige, kleding van jonge meisjes wordt door de jongelingen niet provocerend en uitdagend beschouwd. “Als een jongen me zou vragen wat hij me niet moet vragen, ben ik het die je een oorvijg zou moeten geven: jij bent de uitdager, niet hij, want op een of andere manier heb je hem op het idee gebracht.” (Marielle Goitschel, skikampioene)

3. De lange gesprekken met z’n tweeën

Afgezonderd, vooral in de auto.
Het meisje moet weten dat sommige ‘gesprekken’ die niet eindigen, bepaalde in haar ogen onschuldige aanrakingen, het lichaam van de jongen diep in verwarring kunnen brengen: ze zal hem nadien te ondernemend vinden, terwijl ze hem, met haar houding, alle zelfcontrole zal hebben ontnomen.

3. Hoe gaat een jongen om met conflict?

    En een meisje?

De jongen verwerkt een conflict vlugger dan een meisje. Eenmaal een ander hoofdstuk van de dag begonnen, gaat het vorige geklasseerd worden. Een meisje daarentegen gaat het conflict gedurende de ganse dag verder verwerken, erover praten met vriendinnen,..zodat bij de eerstvolgende ontmoeting ze elkaar moeilijk begrijpen .

4. Welke hormonale invloeden maken hen, naast lichamelijk, ook verschillend?

De vrouw is afhankelijk van 2 verschillende hormonen die haar kunnen beïnvloeden tijdens haar cyclus, en dat kan gaan van vreugdevol, optimist, zich goed voelen als vrouw onder invloed van het oestrogeen tot neerslachtigheid, depressie, prikkelbaarheid, zich niet goed voelen in haar lichaam , onder invloed van et progesteron.

De man daarentegen ondervindt enkel invloed van het testosteron, dat maakt dat hij geen schommelingen gewaarwordt.

5. Op welke manier praten ze over een bepaald onderwerp?

Een man is nogal kort en bondig bij het overbrengen van een verhaal, een gebeurtenis, zijn gevoelens,… Een vrouw daarentegen zal tot in de details gaan zowel voor het overbrengen van een telefoongesprek als van een dag winkelen.

 

Dit zijn een paar verschillen tussen jongens en meisjes die zeer sterk naar voor komen bij het begin van het omgaan met elkaar. Op de hoogte zijn van die verschillen en deze aanvaarden is een grote stap naar de opbouw van een mooie relatie, gebaseerd op het aanvaarden van ons anderszijn.

Het is fantastisch en boeiend te ervaren dat we niet gelijk zijn, maar wel gelijkwaardig!

Het verschil maakt wederzijdse verrijking mogelijk