Wanneer begint nieuw leven?

Meningen hieromtrent zijn zeer verschillend. Sommigen zijn er van overtuigd dat er pas sprake is van nieuw leven van zodra het hartje klopt. Anderen denken dat er pas echt nieuw leven is vanaf de geboorte, bij het ook functioneren van de longen.

Wij worden steeds weer even stil bij het grote wonder van de ontmoeting van eicel en zaadcel. Vanaf dat moment gaat de genetische informatie, aanwezig in de kop van de zaadcel en in de eicel, samensmelten en zo een uniek wezentje doen ontstaan. Het verhaal van kleur van ogen, haar, het geslacht, talenten, grootte... is reeds vanaf het eerste moment in de cellen terug te vinden!